img

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก (จากเชื้อไวรัส EV71) จำนวน 2 เข็ม

ราคา
7,700.00 บาท
(จาก 13,350.00 บาท)
ตั้งแต่วันที่ 10/07/2024 - 31/12/2024

รายละเอียดเงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 • แนะนำสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี และไม่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีน กรณีผู้่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจซื้อ
 • ผู้ซื้อสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ โดยผู้เข้ารับบริการต้องแสดง Voucher พร้อมบัตรประชาชนต่อหน้าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์เด็กและพัฒนาการด็ก ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
 • ราคารวมค่าพบกุมารแพทย์ 2 ครั้ง และค่าบริการผู้ป่วยนอกสำหรับการรับวัคซีน 2 เข็ม
 • กรณีผู้เข้ารับบริการมีการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลเพิ่มเติม หรือรับยาเพื่อการรักษาจะมีค่าธรรมเนียมแพทย์และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่ผู้เข้ารับบริการต้องชำระนอกเหนือจากแพ็กเกจ
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงินสำหรับแพ็กเกจที่ซื้อแล้วทุกกรณี
 • แพ็กเกจเฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
 • ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • สามารถซื้อแพ็กเกจได้ตั้งแต่วันที่  10 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567
 • E-Voucher สามารถใช้ได้ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2567
 • กรุณานัดผ่าน Contact Center โทร. 0 2265 7777 ก่อนเข้ารับบริการ

  ศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็ก
  ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

  0 2265 7777

  แพ็กเกจอื่นๆ