img

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่

ราคา
9,000.00 บาท
(จาก 17,576.00 บาท)
ตั้งแต่วันที่ 30/12/2023 - 31/12/2024

รายละเอียด
คำแนะนำ
ท่านต้องพบแพทย์เพื่อสอบถามประวัติและตรวจร่างกายก่อนรับวัคซีน

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
  • ราคารวมค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว  ในกรณีผู้เข้ารับบริการต้องการพบแพทย์ในการรับวัคซีนเข็มถัดไป หรือตรวจรักษาเพิ่มเติม ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ผู้ซื้อสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ โดยผู้เข้ารับบริการต้องแสดง voucher พร้อมกับบัตรประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  • แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
  • ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • สามารถซื้อแพ็กเกจได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567
  • Voucher หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ศูนย์สุขภาพสตรี
ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

0 2265 7777