img

แพ็กเกจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของอสุจิ

ราคา
1,500.00 บาท
ตั้งแต่วันที่ 30/12/2023 - 31/12/2024

รายละเอียด“วิเคราะห์ความสมบูรณ์ของอสุจิ หาสาเหตุการมีบุตรยากของฝ่ายชาย
สำหรับคู่สมรสที่กำลังวางแผนการมีบุตรในอนาคต”

คำแนะนำสำหรับแพ็กเกจ
 • งดการหลั่งน้ำอสุจิ 3 – 5 วัน ก่อนเข้ารับบริการ
 • งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติดทุกชนิด
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ผู้เข้ารับบริการจะต้องเก็บน้ำเชื้อด้วยตนเอง (โดยไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ)
 • สามารถรอรับผลภายใน 1 ชม. ถึง 1.30 ชม. หลังเข้ารับบริการ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี โดยผู้ซื้อสามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
 • กรุณาแสดง E-voucher พร้อมบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ
 • ราคารวมค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว
 • ผู้เข้ารับบริการจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) และตรวจรังสีวินิจฉัย (X-ray) สำหรับรายการตรวจเพิ่มในการตรวจสุขภาพ (ไม่รวมรังสีแพทย์) กรณีตรวจเพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัยในการรักษาพยาบาลจะไม่ได้รับส่วนลด
 • กรณีผู้รับบริการมีการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลเพิ่มเติม หรือรับยาเพื่อการรักษา จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มและผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนอกเหนือจากแพ็กเกจ
 • แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
 • กรณีผู้เข้ารับบริการไม่ขอตรวจรายการใดรายการหนึ่ง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเต็มจำนวน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
 • ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการ ณ ศูนย์ผู้มีบุตรยาก ได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00 – 12.00 น. กรณีนอกเวลาทำการ กรุณาโทรสอบถามแผนกนัดเพื่อสอบถามข้อมูล ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาโทรนัดหมายก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น
 • สามารถซื้อแพ็กเกจได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567
 • E-voucher หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

0 2265 7777