img

แพ็กเกจยกกระชับผิว บริเวณใบหน้าและลำคอ 700 Shots ด้วย Micro and Macro Focused Ultrasound (MMFU)

ราคา
25,900.00 บาท
(จาก 31,610.00 บาท)
ตั้งแต่วันที่ 15/01/2024 - 31/12/2024

รายละเอียด


แพ็กเกจ ยกกระชับผิว ด้วย Micro and Macro Focused Ultrasound (MMFU)
บริเวณใบหน้าและลำคอ 700 shots      ราคา 25,900 บาท
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
  • ผู้ซื้อสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ โดยผู้เข้ารับบริการต้อง แสดง voucher พร้อมกับบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ
  • ราคารวมค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว (ยังไม่รวมค่ายาชา)
  • แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
  • กรณีผู้เข้ารับบริการขอไม่ใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเต็มจำนวน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
  • ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • ท่านสามารถเข้ารับบริการ ณ ศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง ได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น. กรณีนอกวันและเวลาทำการ กรุณาโทรสอบถามแผนกนัดเพื่อสอบถามข้อมูล ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น
  • สามารถซื้อแพ็กเกจได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
  • E-voucher หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

0 2265 7777

แพ็กเกจอื่นๆ