รู้หรือไม่? ลำไส้คือสมองที่ 2 ของร่างกาย

4871

this content porn xxx

หลายคนอาจไม่เคยทราบว่าลำไส้สามารถทำงานได้ด้วยตัวมันเอง โดยไม่ต้องอาศัยคำสั่งจากสมอง จึงได้ฉายาว่าเป็นสมองที่สองของมนุษย์ ว่าแต่ลำไส้จะเป็นอวัยวะที่น่าอัศจรรย์ขนาดไหนวันนี้เรามีคำตอบมาบอกค่ะ

ระบบลำไส้ต่างไปจากอวัยวะอื่นในร่างกาย ตรงที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวมันเอง มันตัดสินใจเองโดยอัตโนมัติ และไม่ต้องให้สมองสั่งการว่าจะทำอะไร เช่น เมื่ออาหารที่มีสารอาหารหลายชนิด เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันเข้าสู่ลำไส้พร้อมกัน ลำไส้จะคัดแยกสารอาหารเหล่านี้อย่างรวดเร็ว จากนั้นจะย่อยและดูดซึมสารอาหารส่งไปยังอวัยวะต่างๆ ในขณะเดียวกันหากมีสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกายเข้าสู่ลำไส้ ลำไส้ก็จะส่งข้อมูลไปยังระบบภูมิคุ้มกัน เป็นเหตุให้เกิดอาการท้องเสียเพื่อขับพิษออกจากร่างกาย การคัดแยกและตอบสนองอย่างรวดเร็วเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าลำไส้สามารถตัดสินและวิเคราะห์สถานการณ์ได้เองโดยไม่ต้องผ่านสมอง จากนั้นจึงสั่งการไปยังอวัยวะที่เกี่ยวข้องหรือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย

จากรายงานผลการศึกษาของนักประสาทชีววิทยาชาวอเมริกันได้พิสูจน์ว่าลำไส้คือสมองที่สอง เขาพบว่าภายในลำไส้มีเซโรโทนิน (serotonin) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทชนิดเดียวกับในสมองอยู่มากถึงร้อยละ 95 ของปริมาณเซโรโทนินทั้งหมดในร่างกาย นั่นคือเหตุผลที่ลำไส้ได้ฉายาว่าเป็น “สมองที่สอง” ของมนุษย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.1]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด