หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศต่างๆ จากทางโรงพยาบาล ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ งานสัมมนา งานเปิดตัวแพ็กเกจและโปรโมชันต่างๆ อัพเดทสาระกับวิชัยยุทธ

การจัดซื้อวัคซีนทางเลือก Moderna

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธขอแจ้งประกาศการจัดซื้อวัคซีนทางเลือก Moderna โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

ประกาศเรื่องเตียงรับผู้ป่วยโควิด-19

ประกาศเรื่องเตียงรับผู้ป่วยโควิด-19

แจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่รับวัคซีนระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564

เลื่อนการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่รับวัคซีนระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564

ประกาศเรื่องวันเวลานัดหมายใหม่สำหรับผู้รับบริการที่มีคิวรับวัคซีน ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564

ประกาศเรื่องวันเวลานัดหมายใหม่สำหรับผู้รับบริการที่มีคิวรับวัคซีนระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564

ประกาศการให้บริการผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนโควิด-19

ประกาศการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนโควิด-19

เลื่อนคิวการรับวัคซีน ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

ประกาศเลื่อนคิวการรับวัคซีน รอบวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564

การรับวัคซีนโควิด-19

สำหรับผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนเป็นต้นไป ทางโรงพยาบาลมีข้อกำหนดในการรับวัคซีน อ่านเพิ่มเติม...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธขอแจ้งประกาศด่วน เรื่อง การจองวัคซีนผ่านแอพลิเคชั่นหมอพร้อม

จากการแจ้งให้ทราบจากผู้รับบริการ ทำให้โรงพยาบาลทราบว่าขณะนี้ มีผู้รับบริการจำนวนหนึ่งสามารถจองวัคซีนผ่าน"หมอพร้อม"ได้
0