หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศต่างๆ จากทางโรงพยาบาล ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ งานสัมมนา งานเปิดตัวแพ็กเกจและโปรโมชันต่างๆ อัพเดทสาระกับวิชัยยุทธ

ประกาศ ตารางรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2

ประกาศ ตารางรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ณ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ชั้น 22 เวลาบริการฉีดวัคซีน 08.00-15.30 น. ท่านที่นัดหมายเข็ม 2 กับศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธผ่านระบบหมอพร้อม กรุณามาตามวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง การให้บริการวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ณ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ สามารถให้บริการได้เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 ณ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธเท่านั้น ติดต่อสอบถาม 0-2265-7777, 0-2265-7333...

การจัดซื้อวัคซีนทางเลือก Moderna

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธขอแจ้งประกาศการจัดซื้อวัคซีนทางเลือก Moderna โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

ประกาศเรื่องเตียงรับผู้ป่วยโควิด-19

ประกาศเรื่องเตียงรับผู้ป่วยโควิด-19

แจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่รับวัคซีนระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564

เลื่อนการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่รับวัคซีนระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564

ประกาศเรื่องวันเวลานัดหมายใหม่สำหรับผู้รับบริการที่มีคิวรับวัคซีน ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564

ประกาศเรื่องวันเวลานัดหมายใหม่สำหรับผู้รับบริการที่มีคิวรับวัคซีนระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564

ประกาศการให้บริการผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนโควิด-19

ประกาศการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนโควิด-19

เลื่อนคิวการรับวัคซีน ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

ประกาศเลื่อนคิวการรับวัคซีน รอบวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564

การรับวัคซีนโควิด-19

สำหรับผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนเป็นต้นไป ทางโรงพยาบาลมีข้อกำหนดในการรับวัคซีน อ่านเพิ่มเติม...
0