หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศต่างๆ จากทางโรงพยาบาล ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ งานสัมมนา งานเปิดตัวแพ็กเกจและโปรโมชันต่างๆ อัพเดทสาระกับวิชัยยุทธ

ขั้นตอนสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับ SMS แจ้งผลการจองวัคซีนทางเลือก Moderna

เนื่องจากมีผู้ที่ชำระค่ามัดจำการจองวัคซีนทางเลือก Moderna ด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของโรงพยาบาลวิชัยยุทธบางส่วนที่ไม่ปรากฏข้อมูลการโอน

ขั้นตอนการยืนยันและรับวัคซีนทางเลือก Moderna

รายละเอียดขั้นตอนสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ได้รับสิทธิ์วัคซีนทางเลือก Moderna

การจัดซื้อวัคซีนทางเลือก Moderna

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธขอแจ้งประกาศการจัดซื้อวัคซีนทางเลือก Moderna โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

Q&A วัคซีนทางเลือก Moderna

Q : เมื่อชำระค่ามัดจำวัคซีนและส่งหลักฐานการชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ผู้จองจะทราบได้อย่างไรว่าดำเนินการสำเร็จ A : กรณีชำระเงิน ณ รพ. ท่านจะได้รับใบรับชำระค่ามัดจำวัคซีน โดยให้ท่านเก็บหลักฐานการชำระค่ามัดจำไว้และรอรับแจ้งการเข้ารับคูปองฉีดวัคซีนจากรพ.ผ่านทาง SMS ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 กรณีชำระค่ามัดจำผ่านการโอนเงิน จะมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 1.ผู้ชำระส่งหลักฐานการโอนเงินผ่าน Google form หรือ LINE@vchmoderna 2.เมื่อรพ.ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว จะมีการตอบกลับตามช่องทางที่ท่านแจ้งไว้ • กรณีแจ้งผ่าน Google...

ปิดจองและชำระค่าบริการวัคซีนทางเลือก Moderna

ปิดจองและชำระค่าบริการวัคซีนทางเลือก Moderna

ประกาศเรื่องเตียงรับผู้ป่วยโควิด-19

ประกาศเรื่องเตียงรับผู้ป่วยโควิด-19

แจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่รับวัคซีนระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564

เลื่อนการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่รับวัคซีนระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564

ประกาศเรื่องวันเวลานัดหมายใหม่สำหรับผู้รับบริการที่มีคิวรับวัคซีน ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564

ประกาศเรื่องวันเวลานัดหมายใหม่สำหรับผู้รับบริการที่มีคิวรับวัคซีนระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564

ประกาศการให้บริการผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนโควิด-19

ประกาศการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนโควิด-19
0