การรับวัคซีนโควิด-19

4296

สำหรับผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนเป็นต้นไป
ทางโรงพยาบาลมีข้อกำหนดในการรับวัคซีน ดังนี้ค่ะ

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.7]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด