โรงพยาบาลวิชัยยุทธร่วมกับโครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ได้จัดบรรยายหัวข้อ "เงินดีมีสุข หนี้ลดหมดทุกข์"

วันที่โพสต์: 31 พฤษภาคม 2023
img
โรงพยาบาลวิชัยยุทธร่วมกับโครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดบรรยายหัวข้อ "เงินดีมีสุข หนี้ลดหมดทุกข์" โดยคุณภูเบศ โอฬาริกานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการคลินิกแก้หนี้ เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการเงินให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โดยมีนายแพทย์วิเชียร กาญจนภูมิ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดการบรรยาย ณ ห้องประชุมบุณยคุปต์ อาคารวิชัยยุทธเหนือเมื่อบ่ายวันนี้