การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันที่โพสต์: 09 เมษายน 2024
img

บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด (โรงพยาบาล้วิชัยยุทธและโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ) ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมbการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมวิชัยยุทธชั้น 22 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสำนักงานกรรมการบริหาร ชั้น 18 อาคารวิชัยยุทธเหนือ โทร. 0 2265 7777 ต่อ 31818