นพ. วิเชียร กาญจนภูมิ

กรรมการบริษัท
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
 • ตำแหน่ง

  • กรรมการบริษัท
  • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
  • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
 • การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์ฝึกหัด

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สาขาศัลยกรรม, Coney Island Hospital Medical Center, New York, USA
 • แพทย์ประจำบ้าน

  • ภาควิชาศัลยกรรมกระดูก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • สาขาศัลยกรรมกระดูก, Maimomides & Coney Island Hospital Medical Center, New York, USA
 • การอบรมแพทย์เฉพาะทาง

  • สาขาศัลยกรรมกระดูก
 • วุฒิบัตร

  • Diplomate, American Board of Orthopaedic Surgery