แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

20941

“เพราะลูกน้อยคือของขวัญที่คุณรอคอย”
…เตรียมความพร้อมด้วยแพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายแบบสบายกระเป๋า…

แพ็กเกจคลอดปกติ 3 วัน 2 คืน
ราคา 45,900 บาท
คลอดปกติใช้ยาชาหรือบล็อกหลัง
ราคา 59,900 บาท
แพ็กเกจผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน
ราคา 69,900 บาท

แพ็กเกจเสริม
• คลอดปกติ+ทำหมัน 69,400 บาท
• คลอดปกติ+บล็อกหลังและทำหมัน 83,400 บาท
• ผ่าตัดคลอด+ทำหมัน 76,900 บาท
• คลอดปกติแบบพรีเมี่ยม 75,900 บาท
• คลอดปกติพรีเมี่ยมใช้ยาชาหรือบล็อกหลัง 89,900 บาท
• คลอดปกติพรีเมี่ยม+ทำหมัน 99,400 บาท
• คลอดปกติพรีเมี่ยม+บล็อกหลังและทำหมัน 113,400 บาท
• ผ่าตัดคลอดแบบพรีเมี่ยม 112,400 บาท
• ผ่าตัดคลอดพรีเมี่ยม+ทำหมัน 119,400 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขการใช้แพ็กเกจ
• แพ็กเกจนี้รวมวัคซีนป้องกันวัณโรคและตับอักเสบบี (เข็มแรก) สำหรับทารกแรกเกิดเพียงหนึ่งคน
• กรณีที่มารดาพักรักษาพยาบาลเกิน 2 คืน สำหรับการคลอดปกติ หรือเกิน 3 คืน สำหรับการผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามความเป็นจริงในอัตราปกติ
• ในกรณีที่มารดาใช้บริการคลอดเหมาจ่ายสำหรับการคลอดปกติ แต่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอดสามารถเปลี่ยนการใช้แพ็กเกจประเภทคลอดปกติเป็นผ่าตัดคลอดได้
• แพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายสามารถใช้ได้ เฉพาะในกรณีการคลอดทารกเพียงหนึ่งคนและไม่มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นเท่านั้น ถ้ามีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับมารดา จะไม่สามารถใช้แพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายได้ เช่น โรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องพึ่งอินซูลิน ครรภ์เป็นพิษ เนื้องอกมดลูกและรังไข่ ภาวะรกเกาะต่ำ เป็นต้น ทั้งนี้โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงในอัตราปกติ
• ถ้าทารกมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นโดยไม่มีผลต่อมารดา โรงพยาบาลจะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนของทารก เป็นจำนวนเงิน7,000 บาท ออกจากแพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายสำหรับการคลอดปกติ หรือ7,500 บาทสำหรับการผ่าตัดคลอดและจะคิดค่าใช้จ่ายในอัตราปกติสำหรับทารก
• กรณีที่ไม่สามารถใช้แพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายได้ หรือมีค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงในอัตราปกติ โดยมีสาเหตุจากการที่มารดาและทารกเกิดภาวะแทรกซ้อน โรงพยาบาลยินดีมอบส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วย ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าเอกซเรย์
• การคลอดทารกแฝดที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคแทรกซ้อน จะคิดค่าบริการเพิ่มสำหรับทารกคนที่สองอีก7,000 บาท (อยู่โรงพยาบาล 2 วัน)
• การคลอดเหมาจ่ายแบบพรีเมี่ยม จะได้พักห้องประเภท VIP (ข) เท่านั้น หากประสงค์เลือกห้องพักแบบ VIP (ก) (กรณีมีห้องพักว่าง) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม สำหรับการคลอดปกติแบบพรีเมี่ยม ระยะเวลา 2 คืน ชำระเพิ่ม 2,000 บาท หรือผ่าตัดคลอดแบบพรีเมี่ยม ระยะเวลา 3 คืน ชำระเพิ่ม 3,000 บาท
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพักที่ผู้ป่วยได้สำรองไว้ล่วงหน้า หากมีเหตุอันสมควรแก่การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในกรณีใดๆ
• ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ราคานี้ไม่รวม

• การดูแลระหว่างตั้งครรภ์และการฝากครรภ์
• ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่นำกลับบ้าน หรือยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับการคลอด
• ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารตามสั่งพิเศษสำหรับผู้ป่วยและญาติ
• ผู้มีสิทธิในส่วนลดประเภทอื่น เช่น ส่วนลดสำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน ไม่สามารถนำสิทธินี้มาใช้ร่วมกับแพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายได้
• แพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายกำหนดให้บริการสำหรับผู้ที่ฝากครรภ์ ภายใน 31 ธันวาคม 2563
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ผ่าคลอด vs คลอดธรรมชาติ…คลอดแบบไหนดีนะ?
ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ สนับสนุนให้คุณแม่ ๆ คลอดด้วยวิธีธรรมชาติมากกว่า มีข้อดีอย่างไรมาดูกันค่ะ เพราะจริงๆแล้ว ถ้าคุณแม่มีสุขภาพดี ไม่มีโรคแทรกซ้อน ก็สามารถคลอดได้เอง 70-95% ส่วนที่เหลืออาจจะต้องผ่าคลอดขึ้นอยู่กับสภาพครรภ์และข้อบ่งชี้ต่าง ๆ ทางการแพทย์ด้วย

คลอดแบบธรรมชาติ Vaginal Delivery
ข้อดี
• ฟื้นตัวเร็วกว่า
• ไม่มีรอยแผลเป็น
• เสียเลือดน้อยกว่า
• โอกาสติดเชื้อหลังคลอดน้อยกว่า
• กระตุ้นน้ำนมได้เร็วกว่า
• ทารกมีปัญหาเรื่องการหายใจน้อยกว่า
• มี Bacteria ในช่องคลอดมารดากระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของทารก
ข้อเสีย
• เนื้อเยื่อบริเวณช่องคลอดเกิดการบาดเจ็บอาจเกิดความผิดปกติของระบบขับถ่ายในอนาคต
• มีโอกาสคลอดไม่สำเร็จและต้องเปลี่ยนเป็นผ่าคลอด
• ทารกมีโอกาสบาดเจ็บจากการคลอดมากกว่า เช่น มีอาการช้ำบริเวณศรีษะ การคลอดติดไหล่

ผ่าคลอด Cesarean Delivery
ข้อดี
• วางแผนเวลาคลอดได้
• เป็นประโยชน์ในกรณีที่มีความซับซ้อน หรือภาวะแทรกซ้อนระหว่างคลอดที่ต้องการทีมแพทย์ดูแลหลายแผนก
ข้อเสีย
• เสี่ยงกับภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดใหญ่ บล็อกหลัง ดมยาสลบ
• มีโอกาสเกิดภาวะมดลูกแตก หรือ รกเกาะต่ำ หรือรกฝังตัวลึกผิดปกติในครรภ์ถัดไป
ขอบคุณข้อมูลจาก : แพทย์หญิงกมลภัทร วิจักขณ์พันธ์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คลินิกสุขภาพสตรี ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร.0-2265-7777 ต่อ 51252-51253

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.6]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด