แพ็กเกจวัคซีนเด็กเหมาจ่าย

6304

แพ็กเกจวัคซีนเด็กเหมาจ่าย
แพ็กเกจวัคซีนเด็ก อายุ 1 เดือน – 12 เดือน

ราคา 11,000 บาท

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก อายุ 1 ปี – 3 ปี
ราคา 7,900 บาท


แพ็กเกจนิวโมคอคคัส (ไอพีดี)
ช่วงอายุในการให้วัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส (ไอพีดี)
อายุ วัคซีน
2 เดือน ครั้งที่ 1
4 เดือน ครั้งที่ 2
6 เดือน ครั้งที่ 3
12 เดือน ครั้งที่ 4

นิวโม A 13 สายพันธุ์
ราคา 11,000 บาท

นิวโม B 10 สายพันธุ์

และป้องกันหูชั้นกลางอักเสบจากเชื้อ NTHi
ราคา 9,500 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564

 

คำแนะนำ
ในการฉีดวัคซีนต้องพบแพทย์เพื่อทำการตรวจร่างกายก่อนฉีดยา

คำชี้แจง

• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• กรุณาแสดง voucher พร้อมกับบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ์ ก่อนเข้ารับบริการ
(ชื่อผู้ใช้สิทธิ์ไม่จำเป็นต้องชื่อเดียวกับที่ระบุบน voucher)
• เข้ารับบริการ ณ คลินิกเด็ก ศูนย์พัฒนาการเด็ก ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ (เท่านั้น)
• แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• ท่านไม่สามารถใช้ voucherนี้แลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ voucher ดังกล่าวสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีก โดยโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
• ราคาดังกล่าวรวมเฉพาะค่าวัคซีนและค่าฉีดยา ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
• ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
• สามารถเข้ารับบริการได้ในวันและเวลาทำการ จันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-19.00 น
(ทั้งนี้ท่านต้องทำการนัดล่วงหน้าก่อนเท่านั้น) นอกวันและเวลาทำการ กรุณาโทรสอบถาม
ทางแผนกนัดเพื่อทราบเวลาทำการล่วงหน้า
• Voucherหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คลินิกเด็ก ศูนย์พัฒนาการเด็ก ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ โทร. 02-265-7777 ต่อ
51250 – 51251 (วัคซีนสำหรับเด็ก)

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.2]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด