แพ็กเกจวัคซีนเด็กเหมาจ่าย

5523

“เพราะรอยยิ้มของลูก คือ รอยยิ้มของครอบครัว”
สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยตั้งแต่วันนี้

แพ็กเกจวัคซีนเด็กเหมาจ่าย
ราคา 11,000 บาท (สำหรับอายุ 1-12 เดือน)
ราคา 5,900 บาท (สำหรับอายุ 1-3 ปี)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

สามารถซื้อได้ที่โรงพยาบาล หรือ

เงื่อนไขในการเข้ารับบริการ

  • ราคาดังกล่าวนี้รวมเฉพาะค่าวัคซีนและค่าฉีดยา ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
  • แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถซื้อล่วงหน้าหรือใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกเด็กและศูนย์พัฒนาการเด็ก อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ชั้น 12
โทร.0-22657777 ต่อ 51250-51251

ตรวจโรคเด็กฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ชั้น 1
โทร.0-22657777 ต่อ 50154-50155

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.2]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด