this content porn xxx

ประกันสุขภาพและสิทธิประโยชน์

กลุ่มบริษัทคู่สัญญา

บริษัทคู่สัญญา

บริษัทคู่สัญญา คือ บริษัทที่ได้มีการทำสัญญาร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ เพื่อรับบริการซึ่งมีสิทธิประโยชน์สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของแต่ละบริษัทนั้นๆ ทางโรงพยาบาลฯได้รับความไว้วางใจจากหลายๆบริษัทในประเทศไทยมาใช้บริการ

ปรึกษาสิทธิประโยชน์หรือสนใจทำสัญญา

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
โทร 0-2265-7777, 0-2618-6200
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
E-mail: sp82@vichaiyut.com

บริษัทตรวจสุขภาพ

บริษัทตรวจสุขภาพ

สำหรับลูกค้าองค์กร ทางโรงพยาบาลวิชัยยุทธมีบริการตรวจสุขภาพให้กับแต่ละองค์กรหรือบริษัทโดยเฉพาะ เช่น ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มการทำงาน และ ตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานในองค์กร ซึ่งทางเราได้รับความไว้วางใจจากหลายๆบริษัทในประเทศไทยมาใช้บริการ

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ก่อนตรวจสุขภาพ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 
 
 
กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มหลัง 24.00 น. หรืออย่างน้อย 8 ช.ม. ก่อนการตรวจร่างกาย

ในการตรวจสมรรถภาพหัวใจในภาวะออกกำลัง(Exercise Stress Test) ท่านต้องเตรียมตัวดังนี้
– ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม 2 ชั่วโมงอย่างน้อยก่อนมารับการตรวจ
– ถ้ารับประทานยาประจำ ขอให้สอบถามแพทย์ก่อนว่าควรหยุดยาหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยารักษาโรคหัวใจ (ดิจิทาลิส(digitalis), ไนเตรท(nitrate), เบตาบล็อคเกอร์(betablocker), ยาขับปัสสาวะ(diuretic) ฯลฯ) อย่างน้อยประมาณ 3 วัน เพราะมีผลต่อคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
– ในวันที่มาตรวจควรมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่เป็นไข้หวัดหรือมีอาการป่วยอื่นๆ ถ้ามีให้งดหรือปรึกษาแพทย์ ผู้ทดสอบก่อน
– ในวันตรวจควรใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมต่อการเดินและวิ่ง เสื้อควรมีกระดุมเปิดด้านหน้า และเตรียมรองเท้าวิ่ง หรือรองเท้ากีฬาที่ท่านสวมใส่สบาย
– วันตรวจกรุณามาถึงศูนย์โรคหัวใจ อาคารวิชัยยุทธเหนือ ชั้น 5 หรืออาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 10 ก่อนเวลานัดประมาณ 15 นาที ถ้ามาตามนัดไม่ได้กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า โทร.02-265-7777 ต่อ 30513 – 14

การทำอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง (Ultrasound Whole Abdomen) ท่านยังคงงดอาหารและเครื่องดื่ม
– การทำอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound of Upper Abdomen) ท่านยังคงต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม
– การทำอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound of Lower Abdomen) ท่านต้องกลั้นปัสสาวะให้มีน้ำปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะเพียงพอก่อนตรวจ ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม กรณีสุภาพสตรีมีประจำเดือนสามารถตรวจได้

การตรวจปัสสาวะ ให้ท่านปัสสาวะส่วนต้นทิ้งเล็กน้อย และใช้ภาชนะเก็บปัสสาวะส่วนกลางประมาณครึ่งกระป๋องปิดฝาให้สนิท แล้วนำส่งเจ้าหน้าที่พยาบาล กรณีสตรีมีรอบเดือน แนะนำให้เก็บหลังหมดประจำเดือนแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์

การตรวจอุจจาระ นำกระดาษทิชชู่รองโถส้วมเวลาถ่ายอุจจาระ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน เมื่อได้อุจจาระแล้ว ให้ใช้ช้อนพลาสติกตักอุจจาระขนาดประมาณ 1 นิ้ว เก็บลงในกระปุกเก็บอุจจาระ พร้อมปิดฝาให้สนิท จากนั้นเก็บกระปุกอุจจาระลงในถุงพลาสติกใสอีกชั้นและปิดปากถุงให้แน่น โด
นำส่งเจ้าหน้าที่พยาบาลภายใน 4 ชั่วโมง กรณีสตรีมีรอบเดือน แนะนำให้เก็บหลังหมดประจำเดือนแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสุภาพสตรีนั้น สำหรับสตรีที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ไม่แนะนำให้ทำการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในกรณีสตรีมีรอบเดือน แนะนำให้ทำการตรวจหลังหมดประจำเดือนแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์

หากท่านมีรายการตรวจส่องกล้อง Gastroscopy หรือ Colonoscopy ในการตรวจเหล่านี้แนะนำให้พบแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับก่อน เพื่อปรึกษาในการตรวจ, การเตรียมตัวและทราบผลข้างเคียงของการส่องกล้อง
– ท่านต้องเตรียมลำไส้ก่อนทำการตรวจ Colonoscopy โดย 2 วันก่อนทำการตรวจให้ท่านงดรับประทานอาหาร ประเภทมีกาก,ใย(ผัก,ผลไม้) ให้รับประทานอาหารอ่อนๆ ย่อยได้ง่าย
– ต้องรับประทานยาระบายก่อนรับการตรวจ Colonoscopy โดยให้มาติดต่อรับยา(ตามนัดหมาย) ทั้งนี้ แพทย์จะสั่งยาระบาย พร้อมคำแนะนำก่อนการตรวจ Colonoscopy ไว้ให้ทราบ
– ถ้าท่านมีประวัติในการรับประทานยาในกลุ่มละลายลิ่มเลือด ท่านต้องทำการงดยาละลายลิ่มเลือดทุกชนิด เช่น Plavix, BABY Aspirin, Ticlid, Coumadin ก่อน 1 สัปดาห์ จนถึงวันที่ทำการตรวจแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวผู้รักษา ก่อนเข้ารับการตรวจ
– ในการทำการส่องกล้องตรวจ Colonoscopy ท่านต้องมีญาติหรือคนขับรถพากลับบ้าน ห้ามขับรถเอง

 
 ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ
 
 

 

 

ปรึกษาก่อนเข้ารับบริการ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์
โทร. 0-2265-7777 , 0-2618-6200
วันและเวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 07.00-15.00 น.

บริษัทประกัน

รายชื่อบริษัทตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน

ท่านที่ทำประกันไว้กับบริษัทประกันสามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลได้ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในขึ้นอยู่กับท่านที่ได้ซื้อความคุ้มครอง จากบริษัทประกันนั้นๆโดยโรงพยาบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการลูกค้าประกันและบริษัท คู่สัญญาพร้อมอำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาและประสานงานกับบริษัทประกัน เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์

ติดต่อ สอบถามข้อมูลงานประกัน

ท่านสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลงานประกันได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.  

 • งานประกันกลุ่มและอุบัติเหตุ 
  โทร.0-2265-7777 ต่อ ต่อ 32011   
  E-mail: pw12@vichaiyut.com
 • งานประกันรายบุคคล
  โทร.0-2265-7777 ต่อ 32013,32035 
  E-mail: tc21@vichaiyut.com และ os15@vichaiyut.com 
    

ติดต่อ สอบถาม หน่วยงานบริการประกันสุขภาพ

 

 • การให้บริการเอกสารข้อมูลทางการแพทย์
  ท่านสามารถติดต่อขอใบรับรองแพทย์, สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล
  ศูนย์เอกสาร โทร. 0-2265-7777 ต่อ 50125 – 26
  วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00 – 19.00 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 – 17.00 น.

 

 • หน่วยรับผู้ป่วยใน
  ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประกัน
  หน่วยบริการลูกค้าคู่สัญญา / UR Nurse โทร. 0-2265-7777 ต่อ 51476 – 78
  วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00 – 19.00 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 – 17.00 น.

 

 • การให้บริการด้านเอกสารการเงิน
  ท่านสามารถติดต่อขอรับสำเนาใบค่ารักษาพยาบาล, สำเนาใบเสร็จรับเงิน

   • กรณีผู้ป่วยสิทธิ์เบิกประกัน ติดต่อที่แผนกบัญชี โทร. 0-2265-7777
    วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00 – 19.00 น.

   

   • กรณีผู้ป่วยชำระเอง
    แผนกการเงินผู้ป่วยนอก โทร. 0-2265-7777 ต่อ 50170-71
    แผนกการเงินผู้ป่วยใน โทร. 0-2265-7500, 0-2265-7973-74
    วันและเวลาทำการ : ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

   

   

 

ขั้นตอนการเข้าใช้สิทธิ์

เมื่อท่านเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาล สิ่งที่ควรเตรียมมา มีดังนี้

1. บัตรประกัน
2. บัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ

กรณีที่ใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD)

 

 • ยื่นบัตรประกัน และบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และแนบใบเคลมฟอร์มให้แพทย์กรอก

 

 • เมื่อรับการตรวจรักษาจากแพทย์เรียบร้อยแล้ว ติดต่อการเงินโดยยื่นบัตรกรมธรรม์เพื่อยืนยันการการใช้สิทธิ์

 

 • ถ้าบริษัทใดมีเครดิต กรณีผู้ป่วยนอกกับโรงพยาบาล ท่านสามารถใช้และการเข้ารับการตรวจรักษาตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของท่าน ท่านไม่ต้องชำระค่าบริการด้วยตัวเอง ยกเว้นส่วนเกินสิทธิ์

 

 • หากท่านต้องเคลมค่ารักษาพยาบาลเอง โดยที่ท่านสำรองจ่าย หรือสามารถเบิกค่าชดเชยได้และต้องการนำใบเคลมไปเบิกคืนกับบริษัทประกัน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่คลินิกที่ท่านเข้ารับการรักษา ทางโรงพยาบาลจะออกใบเสร็จรับเงิน และใบเคลมเพื่อให้ท่านนำไปยื่นเบิกกับบริษัทประกันต่อไป

 

กรณีที่ใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD)

 

 • ยื่นบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน และบัตรประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

 • เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนผู้ป่วยใน แนะนำและให้ข้อมูลในการเลือกใช้สิทธิ์ แฟกซ์เคลม หรือ สำรองจ่าย

 

กรณีที่ท่านใช้แฟกซ์เคลม

 

 • เจ้าหน้าที่นำเอกสารเคลมฟอร์มให้ท่านเซ็นต์ พร้อมแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านสามารถใช้สิทธิแฟกซ์เคลมได้หรือไม่ หลังจากที่ได้ประสานงานกับบริษัทประกันแล้ว

 

 • หากท่านสามารถใช้สิทธิแฟกซ์เคลมได้ ท่านติดต่อแผนกการเงินใน ในวันกลับบ้าน เพื่อเซ็นต์รับทราบค่าใช้จ่าย และชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี)

 

https://www.sexvibe.video/

0