Home แพ็กเกจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจหาเชื้อ Covid-19

แพ็กเกจตรวจหาเชื้อ Covid-19

“Covid-19 ตรวจง่ายๆ ตั้งแต่วันนี้”

500 ฿2,900 ฿

ตรวจ RT-PCR ไม่พบแพทย์
2,400 ฿

มีสินค้าอยู่ 9989

ตรวจ RT-PCR พบแพทย์ พร้อมออกใบรับรองแพทย์
2,900 ฿

มีสินค้าอยู่ 9992

ตรวจด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK) ไม่พบแพทย์
500 ฿

มีสินค้าอยู่ 9993

ตรวจด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK) พบแพทย์ พร้อมออกใบรับรองแพทย์
800 ฿

มีสินค้าอยู่ 9963

ล้างค่า
Voucher Option 1
Voucher Option 2
Voucher Option 1
Voucher Option 2
Voucher Option 1
Voucher Option 2
Voucher Option 1
Voucher Option 2
รหัสแพ็กเกจ: Voucher-VCH-COVID-CHK หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

รายละเอียดแพ็กเกจ

” Covid-19 ตรวจง่ายๆ ตั้งแต่วันนี้ “

ตรวจแบบ RT-PCR
🔹 ไม่พบแพทย์ ราคา 2,400 บาท
🔹 พบแพทย์ พร้อมออกใบรับรองแพทย์ ราคา 2,900 บาท

ตรวจด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK)
🔹 ไม่พบแพทย์ ราคา 500 บาท
🔹 พบแพทย์ พร้อมออกใบรับรองแพทย์ ราคา 800 บาท

สามารถซื้อแพ็กเกจนี้ได้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเข้ารับบริการ หากท่านไม่นัดหมายล่วงหน้า ท่านอาจได้รับการตรวจล่าช้า
 • ผู้ซื้อสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ โดยผู้เข้ารับบริการต้อง แสดง voucher พร้อมกับบัตรประชาชน
  ต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ ได้ที่คลินิกอายุรศาสตร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
 • ราคานี้รวมค่าบริการ ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการจตรวจ และค่าบริการรพ.โดยยังไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • กรณีตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ทราบผลตรวจได้ภายใน 24-48 ชั่วโมง สำหรับการตรวจแบบ ATK ท่านจะทราบผลตรวจภายใน 2 ชั่วโมง
 • แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
 • กรณีผู้เข้ารับบริการไม่ขอตรวจรายการใดรายการหนึ่ง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเต็มจำนวน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
 • ผู้เข้ารับบริการจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) และตรวจรังสีวินิจฉัย (X-ray) ทั้งนี้ไม่รวมค่ารังสีแพทย์ เมื่อผู้เข้ารับบริการประสงค์ตรวจเพิ่มเติมภายในวันเดียวกันกับวันที่ใช้แพ็กเกจ โดยผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ท่านสามารถใช้  Voucher ได้เพียงครั้งเดียว โดยไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินทอนหรือเงินสดได้
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • สามารถซื้อแพ็กเกจได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564
 • Voucher หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกอายุรศาสตร์ ชั้น 10
อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
โทร.02-265-7777
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.4]

บทความสุขภาพอื่นๆ

0