โรคหัวใจสลาย โรคทางใจที่ส่งผลต่อร่างกาย

16719

this content porn xxx

โรคหัวใจสลาย (Broken Heart Syndrome) เป็นภาวะความผิดปกติของการทำงานของหัวใจที่ถูกกระตุ้นให้เกิดจากความเครียดทางจิตใจ (Emotion Stress) เช่น เสียใจ เศร้า ผิดหวัง อย่างรุนแรง เช่นสูญเสียคนในครอบครัวอย่างกะทันหัน สูญเสียคนรัก หรือตกใจอย่างรุนแรง หรือในบางรายอาจเกิดจากความผิดปกติของร่างกาย (Physical Stress) เช่น การเจ็บปวดอย่างรุนแรง การผ่าตัดใหญ่ ได้รับอุบัติเหตุรุนแรง หลอดเลือดสมองแตกหรือตีบ แล้วส่งผลให้เกิดภาวการณ์ทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ โดยมีความแรงในการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจลดลงอย่างเฉียบพลัน การทำงานของหัวใจที่ลดลงเฉียบพลันนี้ ส่งผลทำให้เกิดภาวะหัวใจวาย น้ำท่วมปอด หอบเหนื่อย แน่นหน้าอก หน้ามืด วูบ ตามมา ภาวะนี้พบได้บ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย อายุเฉลี่ย 60-75 ปี คนในอายุน้อยกว่า 50 ปีพบได้ไม่บ่อย

การวินิจฉัย จะอาศัยอาการของผู้ป่วยที่มีลักษณะเข้าได้กับภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน ร่วมกับมีประวัติความเครียดที่รุนแรงทั้งทางร่างกายหรือทางจิตใจ การตรวจทางห้องปฏิบัติการจะพบลักษณะคลื่นหัวใจไฟฟ้า (Electrocardiogram) ผิดปกติที่มีลักษณะเหมือนกราฟไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน ถ้าตรวจเลือดจะพบว่าค่าผลเลือดที่บ่งชี้ว่ามีการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ คือ Troponin จะมีค่าขึ้นสูงกว่าปกติ

การตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์หัวใจ (Echocardiogram) จะพบว่ามีลักษณะการบีบตัวของหัวใจที่ผิดปกติ คือ ความแรงในการบีบตัวของหัวใจจะลดลง และหัวใจห้องล่างซ้ายขณะบีบตัวจะมีรูปร่างผิดปกติป่องออกเป็นคล้ายลูกโป่งที่เรียกว่า Apical ballooning หรือคล้ายหม้อใส่ปลาหมึกของชาวญี่ปุ่น

การรักษา โดยปกติอาการของหัวใจวายจากภาวะ Broken Heart Syndrome จะเกิดขึ้นชั่วคราว และค่อยๆ หายไปได้เอง การรักษาโดยทั่วไปจะเป็นการรักษาแบบประคับประคอง โดยให้ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว ยาขับปัสสาวะ ยาควบคุมการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ ในบางรายที่อาการรุนแรงมากมีภาวะหายใจล้มเหลวด้วยอาจจะต้องใส่ท่อและเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 1-4 สัปดาห์ นอกจากการให้ยา หรือเครื่องมือรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวแล้ว ยังจำเป็นที่ต้องรักษาภาวะเครียดที่เป็นต้นเหตุของภาวะ Broken Heart Syndrome ควบคู่กันไปด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด

โทร. 0 2265 7777 

แพทย์ผู้เขียน

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด