จริงหรือไม่? เหงื่อออกมือสัญญาณบอกโรค

4683

this content porn xxx

อาการเหงื่อออกมือ หลายคนคงคิดว่าเกิดจากความตื่นเต้นมากๆ หรืออุณหภูมิภายในหรือภายนอกร่างกายสูงขึ้น รวมทั้งสภาวะทางอารมณ์ เช่น ความเครียดที่เป็นตัวกระตุ้น แต่ทราบหรือไม่ว่าหากเหงื่อที่ออกมือนั้นมากเกินผิดปกติ ก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกอาการของโรคได้ ว่าแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝากค่ะ

“จริง” การที่เหงื่อออกมือเป็นสัญญาณเตือนของโรคได้ เป็นเรื่องจริงแต่ไม่ทั้งหมด จะต้องดูปัจจัยอื่นๆ ประกอบเพิ่มขึ้นด้วย เช่น โรคหัวใจ นอกจากมีเหงื่อออกที่มือแล้ว อาจมีอาการใจสั่น เป็นหอบ รวมถึงหายใจไม่ทั่วท้อง โรคเบาหวาน ที่เห็นได้ชัดนอกจากมีเหงื่อออกที่มือแล้ว ก็จะมีอาการเป็นลมตลอดเวลา และยังมีเหงื่อออกทั่วทั้งตัวอีกด้วย หรือโรคไทรอยด์เป็นพิษ ก็จะพบว่ามีเหงื่อออกและซึมตามฝ่ามือตลอดเวลา กระหายน้ำมากผิดปกติ เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากสงสัยว่าอาการเหงื่อที่ออกมานั้นมากผิดปกติ ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและหาทางรักษาที่เหมาะสมถูกต้องต่อไป เพราะไม่ใช่ทุกคนที่มีอาการแบบนี้แล้วจะเป็นโรคร้ายเสมอไป

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.7]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด