เครียดเกินไปส่งผลกระทบต่อร่างกายได้

392

ความเครียดเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่ทำให้ไม่สบายใจ วิตกกังวล รู้สึกกดดัน ซึ่งเมื่อต้องตกอยู่ในสภาวะแบบนี้ไปนานๆ อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจได้ ความเครียดส่งผลกระทบต่อร่างกายในเรื่องใดบ้าง เรามีคำตอบมาบอกค่ะ

ผลของความเครียดสามารถส่งผลกระทบต่อร่างกาย โดยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ

  • ทางด้านจิตใจและอารมณ์ ความเครียดอาจทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นในความสามารถจัดการกับชีวิตตนเองทำให้ขาดสมาธิ วิตกกังวล โมโหง่าย จิตใจขุ่นมั่ว ในบางรายที่ต้องเผชิญกับภาวะเครียดเป็นเวลานาน ฮอร์โมนคอร์ติซอลที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น จะทำให้เซลล์ประสาทฝ่อและลดจำนวนลง และยังมีผลต่อการทำงานของระบบสารสื่อประสาทที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์และพฤติกรรมโดยเฉพาะสารสื่อประสาท จึงทำให้เกิดอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลกว่าเวลาปกติ
  • ทางด้านร่างกาย ความเครียดที่เกิดขึ้นจะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ ทำให้เป็นลม หน้ามืด ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคอ้วน และเมื่อต้องตกอยู่ในภาวะความเครียดนี้เป็นเวลานาน จะทำให้สุขภาพเลวลงเนื่องจากเกิดความไม่สมดุลของระบบฮอร์โมน ซึ่งทำหน้าที่ช่วยควบคุมการทำงานของระบบต่างๆภายใน การเกิดอาการทางกายนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ตั้งแต่ปวดหลัง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ในบางรายหากเกิดความเครียดที่รุนแรงมากๆ อาจส่งผลต่อชีวิตได้เนื่องจากการทำงานที่ล้มเหลวของร่างกาย
  • ทางด้านพฤติกรรม นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายแล้ว ยังส่งผลทำให้พฤติกรรมการแสดงออกนั้นเปลี่ยนแปลงด้วย เช่น เบื่ออาหาร มีอาการไม่หลับหรือหลับยาก ปลีกตัวออกจากสังคม การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีบางอย่างในสมองมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้น ทำร้ายผู้อื่น หรือทำร้ายตนเอง

ทั้งนี้หากเริ่มรู้สึกว่าความเครียดส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ควรเข้าพบและปรึกษาจิตแพทย์สำหรับแนวทางการรักษาอย่างเหมาะสมถูกต้องต่อไปค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 1]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด