img

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2567 Program 4 Premium Executive Check-up

ราคา
18,000.00 บาท
(จาก 27,065.00 บาท)
ตั้งแต่วันที่ 01/07/2024 - 01/01/2025

รายละเอียด

โปรแกรม 4 Premium Executive แนะนำสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป
เน้นการตรวจที่ละเอียดมากขึ้นกว่าโปรแกรม 3  โดยเพิ่มการตรวจทางจักษุและการตรวจเพื่อหาความผิดปกติของหัวใจ


** โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Fair 2567  สงวนสิทธิ์เข้ารับบริการและฟังผลตรวจกับแพทย์ ณ  ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เท่านั้น **

คำชี้แจง
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี โดยผู้ซื้อสามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
 • กรุณาแสดง E-voucher พร้อมบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ
 • ผู้เข้ารับบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพ กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง
 • ก่อนเข้ารับบริการ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 • ผู้เข้ารับบริการจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) และตรวจรังสีวินิจฉัย (X-ray) สำหรับรายการตรวจเพิ่มในการตรวจสุขภาพ (ไม่รวมรังสีแพทย์) กรณีตรวจเพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัยในการรักษาพยาบาลจะไม่ได้รับส่วนลด
 • กรณีผู้รับบริการมีการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลเพิ่มเติม หรือรับยาเพื่อการรักษา จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มและผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนอกเหนือจากแพ็กเกจ
 • โปรแกรมการตรวจสุขภาพนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
 • กรณีไม่สามารถตรวจครบตามรายการในโปรแกรมภายในวันที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ผู้เข้ารับบริการสามารถกลับมาตรวจรายการที่ค้างได้ภายใน 2 สัปดาห์เท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวได้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว
 • เข้ารับบริการ ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00 – 15.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 07.00 – 12.00 น. กรณีนอกวันและเวลาทำการ กรุณาโทรสอบถามทางแผนกนัดเพื่อทราบเวลาทำการ
 • ท่านสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567
 • E-voucher หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2567
  ——————————————————————————————————

  ตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญอย่างไร

  หลายครั้งที่บางคนอาจตั้งคำถามว่าทำไมต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ทั้งที่ร่างกายก็ยังปกติแข็งแรงดี แต่รู้ไหมคะว่า ในแต่ละวันร่างกายเราต้องเจออะไรมาบ้างโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวจนมีอาการผิดปกติบางอย่างส่งสัญญาณเพื่อเตือนให้เรารู้ว่าตอนนี้เราต้องตรวจสุขภาพแล้วหรือยัง ?

      การตรวจสุขภาพประจำปี คือ การคัดกรองโรคเบื้องต้น และเป็นการหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคในขณะที่ร่างกายยังไม่มีอาการแสดง จะทำให้เราสามารถดูแลรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งหากตรวจพบในระยะเริ่มต้นจะได้รู้ถึงการปฏิบัติตัวให้เหมาะสม เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การเลือกตรวจสุขภาพควรเลือกตรวจตามความจำเป็นและตามความเหมาะสมของแต่ละคน ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย นอกจากนี้แล้วยังมีความเสี่ยงอื่น ๆ เช่น พันธุกรรม และพฤติกรรม ก็เป็นอีกอีกปัจจัยหนึ่งสำหรับการเลือกตรวจคัดกรอง  ซึ่งการตรวจสุขภาพก็เหมือนกับการประเมินสภาพร่างกายของเราเองว่าภายในร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่หรือไม่ อีกทั้งยังเป็น การเตรียมพร้อมสำหรับคู่รักที่ต้องการวางแผนจะมีครอบครัวได้อีกด้วย
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

  0 2265 7777