img

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

ราคา
850.00 บาท
ตั้งแต่วันที่ 30/12/2023 - 31/12/2024

รายละเอียด


“สร้างเกราะป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้”
กับแพ็กเกจ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

*การรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แนะนำสำหรับผู้ที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป
และผู้ที่ไม่เคยมีประวัติแพ้วัคซีน

ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) เป็นโรคที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่าง สามารถพบได้ตลอดปี พบบ่อยในฤดูฝนและฤดูหนาว ไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการสัมผัสละอองฝอยจากการไอและการจามของผู้ป่วย โดยผู้ป่วยจะมีอาการหลังจากได้รับเชื้อประมาณ 1-4 วัน โดยไข้หวัดใหญ่มักจะมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้”

อาการของไข้หวัดใหญ่
 • มีไข้สูง 39-40 องศาเซลเซียส หนาวสั่น
 • มีอาการอ่อนเพลียอย่างเฉียบพลัน
 • ปวดศีรษะอย่างรุนแรง
 • เบื่ออาหาร คลื่นไส้
 • ปวดเมื่อยตามตัวและกล้ามเนื้อ
 • ในเด็กเล็กจะมีไข้สูงร่วมกับอาการอื่น เช่น คลื่นไส้อาเจียน ถ่ายเหลว และชักจากไข้สูง

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 • การรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แนะนำสำหรับผู้ที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป และผู้ที่ไม่เคยมีประวัติแพ้วัคซีน
 • ราคารวมค่าแพทย์ ค่าฉีดยา ค่าบริการ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว กรณีมีการตรวจรักษาอื่นนอกจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อาจมีค่าแพทย์เพิ่ม
 • แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
 • กรณีตรวจรักษาเพิ่มเติม ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการ ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00 – 15.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 07.00 – 12.00 น. กรณีผู้ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี สามารถเข้ารับบริการ ณ ศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็ก ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น. กรณีนอกเวลาทำการ กรุณาโทรสอบถามContact Centerเพื่อสอบถามข้อมูล และเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายก่อนล่วงหน้า
 • สามารถซื้อแพ็กเกจได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567

สำหรับผู้ใหญ่
ติดต่อที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

สำหรับเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี
ติดต่อที่ศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็ก ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

0 2265 7777

แพ็กเกจอื่นๆ