img
เดือนแห่งความรัก

แพ็กเกจตรวจก่อนแต่งงานและเตรียมมีบุตร รับฟรีหมอนผ้าห่ม

ราคา
3,000.00 บาท
(จาก 3,200.00 บาท)
ตั้งแต่วันที่ 09/02/2024 - 29/02/2024

รายละเอียด


  “เริ่มต้นชีวิตคู่และเตรียมพร้อมก่อนมีลูกน้อยอย่างมั่นใจ
  กับแพ็กเกจตรวจก่อนแต่งงานและเตรียมมีบุตร”


   เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
   • แนะนำให้ตรวจแพ็กเกจเตรียมมีบุตรร่วมกับคัดกรองภาวะผู้มีบุตรยาก ในกรณีที่ท่านไม่เคยตรวจก่อนมีบุตรมาก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
   • ราคารวมค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว
   • ผู้เข้ารับบริการสามารถติดต่อขอรับของสมนาคุณได้ภายในวันที่ท่านเข้ารับบริการ ณ ศูนย์สุขภาพสตรี
   • จำกัดสิทธิ์การรับหมอนผ้าห่ม มูลค่า 150 บาท จำนวน 1 ใบ ตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย

   • ผู้เข้ารับบริการจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) และตรวจรังสีวินิจฉัย (X-ray) สำหรับรายการตรวจเพิ่มในการตรวจสุขภาพ (ไม่รวมรังสีแพทย์) กรณีตรวจเพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัยในการรักษาพยาบาลจะไม่ได้รับส่วนลด
   • กรณีผู้รับบริการมีการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลเพิ่มเติม หรือรับยาเพื่อการรักษา จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มและผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนอกเหนือจากแพ็กเกจ
   • แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
   • ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
   • ท่านสามารถเข้ารับบริการ ณ ศูนย์สุขภาพสตรี และศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 - 12.00 น. กรณีนอกเวลาทำการ กรุณาโทรสอบถามแผนกนัดเพื่อสอบถามข้อมูล ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาโทรนัดหมายก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น
   • สามารถซื้อแพ็กเกจได้ตั้งแต่วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2567 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
   • E-voucher หมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2567

    ศูนย์สุขภาพสตรี และศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
    ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

    0 2265 7777

    แพ็กเกจอื่นๆ