ศูนย์ฝังเข็ม

ให้บริการรักษาด้วยการฝังเข็ม ซึ่งเป็นการรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการฝังเข็มแนวใหม่ (Modern Acupuncture) เป็นการผนวกภูมิปัญญาการฝังเข็มแบบดั้งเดิมกับความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยทางการแพทย์สมัยใหม่เข้าด้วยกัน

การฝังเข็มให้ผลการรักษาอย่างไร

 • เกิดการหลั่งสารต่างๆ ในร่างกายในระบบ Neuro Endocrine และ Cytokine หลายชนิด Hormone บางอย่าง เช่น Steroid Endorphin Serotonin และ Neurotransmitter ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดทั้งในระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลายและกลไกของร่างกายทั้งหมด ทำให้เกิดฤทธิ์ระงับความเจ็บปวด ลดการอักเสบ ลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ ปรับปรุงการทำงานของระบบประสาทและสมอง ทำให้จิตอารมณ์แจ่มใส สารเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายตามธรรมชาติอยู่แล้ว จึงแตกต่างจากยาที่เรากิน หรือฉีดเข้าไป เพราะไม่มีพิษ ไม่มีฤทธิ์แทรกซ้อน ที่สำคัญร่างกายมีกลไกในการควบคุมอีกชั้นหนึ่ง (Negative feedback) จึงไม่มีโอกาสหลั่งสารออกมาจนเกินขนาด
 • เกิดการกระตุ้นให้มีการปรับตัวของระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งควบคุมเส้นโลหิต และการทำงานของอวัยวะภายในทั่วร่างกาย จึงเป็นผลช่วยรักษาภาวะที่อวัยวะต่างๆ และแขนขาขาดเลือดหล่อเลี้ยงการปรับการทำงานของอวัยวะเป็นแบบควบคุม 2 ทาง (Bi-directional regulation) กล่าวคือ หากอวัยวะทำงานมากเกินไปก็จะทำให้ลดลง อวัยวะใดทำงานน้อยไปก็จะปรับให้มากขึ้น เช่น การปวดประจำเดือน (primary dysmenorrhea) ซึ่งเกิดจากการบีบรัดตัวที่รุนแรงของมดลูก การฝังเข็มจะทำให้มดลูกบีบตัวลดลง จึงช่วยลดอาการปวดได้ดี และในเดือนต่อไปก็จะปวดลดลงไปเรื่อยๆ เพราะมดลูกค่อยๆปรับการบีบตัวให้ลดลงจนเป็นปกติ อาการท้องอืด โดยเฉพาะหลังผ่าตัดช่องท้อง เกิดจากการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้ยังไม่ฟื้นตัว การฝังเข็มจะช่วยกระตุ้นให้กระเพาะอาหารและลำไส้เริ่มทำงานใหม่ทำให้ท้องอืดหายไปเร็ว และการขับถ่ายเป็นปกติเร็วขึ้น

  อย่างไรก็ตามผลการรักษาในคนไข้แต่ละคนจะได้ผลดีไม่เท่ากัน ขึ้นกับการตอบสนองต่อการฝังเข็มที่แตกต่างกันขึ้นกับระยะเวลาที่เป็นโรคนั้น หากเป็นเรื้อรังมานานผลก็จะไม่ดีเท่าผู้ที่เป็นมาไม่นาน ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคที่เป็นและสภาพร่างกายของผู้ป่วย ผู้ป่วยที่ร่างกายอ่อนแอมากอาจไม่ได้ประโยชน์มากจากการรักษา จึงควรปรึกษาแพทย์หลังจากได้ศึกษาเอกสารให้ความรู้เรื่องฝังเข็มแล้ว ก่อนตัดสินใจทำฝังเข็ม

วิธีการฝังเข็ม โดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ

 1. การปักเข็มขนาดเล็กๆ บนจุดฝังเข็มที่มีผลต่อการรักษาโรค แล้วคาเข็มไว้ 20-30 นาที จากนั้นกระตุ้นเข็มด้วยวิธีต่างๆ หรือไม่กระตุ้นก็ได้ แล้วเอาเข็มออก วิธีนี้แท้จริงควรเรียกว่า “การปักเข็ม” เพราะไม่ได้ฝังลงไปจริงๆ และเป็นวิธีที่ปลอดภัยมีภาวะแทรกซ้อนน้อย
 2. การฝังเข็มเล็กๆ ลงไป หรือปักคาเอาไว้เป็นเวลานานอาจเป็นหลายวัน สัปดาห์หรือเป็นเดือน วิธีนี้อันตรายเพราะมีรายงานว่าเข็มเคลื่อนไปทำอันตรายต่อก้านสมองหรือเข้าไปในข้อ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย แพทย์มักจะเลือกใช้วิธีที่ 1 เสมอ


 • กรดไหลย้อน GERD
 • คลื่นไส้จากการรักษาด้วยเคมีบำบัด
 • ชาจากรากประสาทถูกกระดูก-หมอนรองกระดูกเสื่อมกดทับ
 • ชาหรือเจ็บปวดจากปลายประสาทเสื่อม
 • บาดเจ็บกล้ามเนื้อ-เส้นเอ็น
 • ปวดข้อเข่า-ข้อเข่าเสื่อม
 • ปวดคอบ่าไหล
 • ปวดท้ายทอย
 • ปวดประจำเดือน
 • ปวดประสาทใบหน้า
 • ปวดศีรษะไมเกรน
 • ปวดเส้นประสาทจากโรคงูสวัด
 • ปวดหลัง
 • พูดไม่ชัด
 • แพ้ท้อง
 • มือสั่น ขาสั่น
 • โรคต่างๆ ระหว่างให้นมบุตร
 • โรคพาร์กินสัน
 • โรคพิษสุราเรื้อรัง
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • ลำไส้แปรปรวน Irritable bowel syndrome
 • วัยทอง
 • วิงเวียนศรีษะ
 • สมองเสื่อมในระยะต้น
 • สำลักอาหารจากการกลืนลำบาก
 • อัมพฤต/อัมพาต
 • อัมพาตใบหน้า
 • อาการเดินเซเสยการทรงตัว • ฟื้นฟูการทำงานของลำไส้หลังผ่าตัดช่องท้อง
 • ฟื้นฟูการทำงานของสมอง หลังจากได้รับอุบัติเหตุหรือหลังการผ่าตัดสมอง
 • โรคพาร์กินสัน
 • โรคพิษสุราเรื้อรัง
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • อาการกรดไหลย้อน GERD
 • โรคต่างๆ ระหว่างให้นมบุตร
 • คลื่นไส้จากการรักษาด้วยเคมีบำบัด
 • บาดเจ็บกล้ามเนื้อ-เส้นเอ็นจากการเล่นกีฬาหรืออุบัติเหตุ
 • ปวดข้อเข่า-ข้อเข่าเสื่อม ที่ข้อเข่ายังไม่มีการผิดรูปอย่างมาก
 • ปวดคอบ่าไหล
 • ปวดท้ายทอย
 • ปวดประจำเดือน
 • ปวดประสาทใบหน้า
 • ปวดศีรษะไมเกรน
 • ปวดเส้นประสาทจากโรคงูสวัด
 • ปวดหลังจากสาเหตุต่างๆ
 • พูดไม่ชัดจากโรคของสมอง
 • แพ้ท้อง
 • มือสั่น ขาสั่นจากสมองทำงานผิดปกติ
 • ลำไส้แปรปรวน Irritable bowel syndrome
 • วัยทอง
 • วิงเวียนศรีษะ อาการเดินเซเสยการทรงตัว จากโรคประสาทหู
 • สมองเสื่อมในระยะต้น
 • สำลักอาหารจากการกลืนลำบาก
 • อัมพฤต/อัมพาต
 • อัมพาตใบหน้า
 • อาการชาหรือเจ็บปวดจากปลายประสาทเสื่อม เช่น ในผู้ป่วยเบาหวาน หรือต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ
 • ปวดหรือชาจากรากประสาทถูกกระดูก-หมอนรองกระดูกเสื่อมกดทับ


  วันและเวลาทำการ

  เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 - 17.00 น.


  สถานที่
  ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

  ติดต่อสอบถาม

  แพ็กเกจอื่นๆ