ศูนย์โรคตา

ให้บริการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติที่เกี่ยวกับดวงตาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก หรือก่อนที่ผู้ป่วยจะแสดงอาการ หรือรู้สึกถึงความผิดปกติ โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการดูแลรักษาโรคตาโดยเฉพาะ และร่วมมือประสานการทำงานกับอายุรแพทย์และแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ ในกรณีผู้ป่วยเป็นบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีโรคอื่นๆ เพื่อให้ผลการรักษาไม่จำกัดเฉพาะที่ตา แต่รวมทั้งร่างกายทั้งหมด

นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพของศูนย์โรคตาในการให้บริการทั้งด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษา รวมทั้งการผ่าตัดและการใช้แสงเลเซอร์รักษาโรคต่างๆ โดยมุ่งเน้นโรคที่มีผลต่อการสูญเสียการมองเห็นเป็นหลัก โดยทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางในด้านต่างๆ ได้แก่

 • จักษุแพทย์เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
 • จักษุแพทย์ด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
 • จักษุแพทย์เด็ก
 • จักษุแพทย์ ตาเหล่ ตาเข (ไม่มีแพทย์)
 • จักษุวิทยาทั่วไป-จักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา
 • จักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ
 • จักษุศัลยกรรมตกแต่ง
 • จักษุศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง
 • จักษุแพทย์
 • ประสาทจักษุ

บริการ

 • การตรวจสุขภาพตาในแต่ละช่วงอายุ และในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น
 • การวัดสายตาประกอบแว่น และคอนแทคเลนส์
 • การตรวจวัดสายตาในเด็กเล็ก
 • การรักษาโรคตาในเด็ก เช่น โรคภูมิแพ้ ตาขี้เกียจ ตาเข ท่อน้ำตาอุดตันแต่กำเนิด เป็นต้น
 • การทำศัลกรรมอุบัติเหตุ-ตกแต่งแก้ไขความพิการของดวงตา และเพื่อความงาม
 • การผ่าตัดลอกต้อเนื้อ
 • การผ่าตัดต้อหิน
 • การผ่าตัดต้อกระจก ด้วยวิธีสลายต้อกระจกและใส่เลส์แก้วตาเทียม
 • การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาดำ
 • การรักษาและผ่าตัดโรคทางจอประสาทตา เช่น โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา จอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอก เลือดออกในน้ำวุ้นตา เป็นต้น
 • การรักษาทางยา และการผ่าตัดในโรคตาอื่นๆ
 • การบาดเจ็บที่ตาจากสารเคมี
 • ความดันลูกตาสูง
 • ต้อกระจก
 • ต้อหิน
 • ตากุ้งยิง
 • ตาเข
 • ตามัว
 • ตาแห้ง
 • ท่อน้ำตาอุดตัน
 • น้ำวุ้นลูกตาเสื่อม
 • ภาวะท่อน้ำตาอุดตันแต่กำเนิด
 • ภาวะเปลือกตาตกหย่อน
 • ภาวะม่านตาอักเสบ
 • ภาวะมุมตาแคบ
 • ภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตา
 • ภาวะสายตาผิดปกติ
 • มะเร็งตา
 • เยื่อบุตาอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัส
 • โรคเกี่ยวกับจอประสาทตา
 • โรคจอตาหลุดลอก
 • โรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด
 • โรคต้อลม ต้อเนื้อ
 • โรคตาแดง
 • โรคตาบอดสี
 • โรคสายตาขี้เกียจ
 • สิ่งแปลกปลอมเข้าตา
 • หนังตาตกแต่กำเนิด

 • การแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติด้วยเลสิก (LASIK)
 • การเจาะรูช่องระบายน้ำภายในลูกตา
 • การฉายแสงเพื่อเสริมความแข็งแรงของกระจกตาด้วยวิตามินบี 2
 • การฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา
 • การตรวจคัดกรองตา
 • การตรวจจอประสาทตาด้วยการฉีดสารเรืองแสงฟลูออเรสซีนและอินโดไซยานีนกรีน
 • การตรวจวัดพื้นผิวและความหนาของกระจกตา
 • การตรวจวินิจฉัยจอประสาทตา
 • การทดสอบวัดปริมาณน้ำตาสำหรับภาวะตาแห้ง
 • การนวดและทำความสะอาดเปลือกตาผ่านกล้องจุลทรรศน์
 • การนวดและทำความสะอาดเปลือกตาเพื่อบรรเทาอาการตาแห้งเรื้อรัง
 • การผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตา
 • การผ่าตัดแก้ไขเปลือกตา ท่อน้ำตา หรือการผ่าตัดรอบดวงตา
 • การผ่าตัดแก้ไข ฟื้นฟูความผิดปกติของใบหน้าและเบ้าตาที่มีความซับซ้อน
 • การผ่าตัดต้อกระจก
 • การผ่าตัดต้อเนื้อและปลูกถ่ายเยื่อบุตา
 • การผ่าตัดน้ำวุ้นภายในลูกตา
 • การผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา
 • การผ่าตัดเปิดทางเชื่อมระหว่างถุงน้ำตากับช่องจมูกโดยวิธีส่องกล้อง
 • การผ่าตัดพังผืดบริเวณมุมตา
 • การผ่าตัดเย็บหนังตาเข้าด้วยกัน
 • การผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี RELEX SMILE
 • การผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติโดยใช้เลเซอร์
 • การผ่าตัดสลายต้อกระจกและเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียม
 • การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อรักษาภาวะท่อน้ำตาอุดตัน
 • การยิงเลเซอร์สลายถุงหุ้มเลนส์
 • การแยงท่อน้ำตา
 • การรักษาด้วยเลเซอร์ในโรคต้อหิน
 • การรักษาด้วยวิธี PHOTODYNAMIC THERAPY (PDT)
 • การรักษาตาแห้งเรื้อรังด้วยเครื่อง IPL
 • การรักษาภาวะกระดูกเบ้าตาแตก
 • การรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเฟมโตเซเคินเลสิก (FEMTOSECOND LASIK)
 • การวัดลานสายตาด้วยคอมพิวเตอร์
 • การสแกนดูภาพตัดขวางบริเวณส่วนหน้าของลูกตา
 • การหยอดยาขยายม่านตา
 • รักษาสายตายาวตามวัย ด้วยเทคโนโลยี FEMTOLASIK PRESBYOND
 • เลเซอร์ตาชนิด PANRETINAL PHOTOCOAGULATION (PRP)

  วันและเวลาทำการ

  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น.
  วันเสาร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
  วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.


  สถานที่

  ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

  ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ

  ติดต่อสอบถาม

  แพ็กเกจอื่นๆ