ศูนย์เด็กและการพัฒนาการเด็ก

ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กโดยกุมารแพทย์และแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการเจ็บป่วย พร้อมทั้งศูนย์พัฒนาการเด็ก ซึ่งเน้นการดูแลพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กให้มีพัฒนาการที่สมวัย โดยกุมารแพทย์เฉพาะสาขา ดังนี้

 • กุมารแพทย์
 • กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
 • กุมารแพทย์ระบบการหายใจ
 • กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • กุมารแพทย์โรคเลือดและมะเร็งในเด็ก
 • กุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิด
 • กุมารแพทย์สาขาประสาทวิทยา
 • กุมารเวชกรรมเวชศาสตร์วัยรุ่น
 • กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
 • กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
 • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
 • กุมารเวชศาสตร์โรคไต
 • กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
 • กุมารเวชศาสตร์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม
 • เวชพันธุศาสตร์ (โรคพันธุกรรม)

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องตรวจเด็ก 11 ห้องตรวจ
 • ห้องให้นมแม่และเปลี่ยนผ้าอ้อม
 • การไม่มีลูกอัณฑะในถุงอัณฑะ
 • ความผิดปกติโดยกำเนิด
 • เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น
 • ภาวะเข้าวัยหนุ่มสาวช้า
 • ภาวะเด็กตัวเตี้ย
 • ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด
 • ภาวะปวดท้องเรื้อรัง
 • ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
 • ภาวะหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาว
 • โรคไขมันเกาะตับในเด็ก
 • โรคคอตีบ
 • โรคคาวาซากิ
 • โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
 • โรคปากแหว่งเพดานโหว่
 • โรคพร่องเอนไซม์ G6PD
 • โรคภูมิแพ้
 • โรคมือเท้าปาก
 • โรคลมชักในเด็ก
 • โรคสมาธิสั้น
 • โรคสายตาขี้เกียจ
 • โรคสุกใส
 • โรคหอบหืด
 • โรคหัดในเด็ก
 • โรคหัวใจพิการหรือผิดปกติแต่กำเนิด
 • โรคอ้วนในเด็ก
 • โรคไอพีดี (IPD)
 • หลอดลมอักเสบ
 • ออทิสซึม
 • อุจจาระร่วงเรื้อรัง
 • เอสแอลอี
 • เฮอร์แปงไจนา

 • บริการตรวจสุขภาพและพัฒนาการเด็ก
 • การขลิบหนังหุ้มปลาย
 • การทดสอบ IQ
 • การฝึกกิจกรรมบำบัด
 • การฝึกพูด
 • การพ่นยา
 • กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
 • การฝึกและแก้ไขปัญหาการพูด
 • การรักษาโรคหัวใจ
 • การรักษาโรคเลือด
 • การรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ
 • การรักษาโรคทางสมองและระบบประสาท
 • การารักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไต
 • การรักษาโรคภูมิแพ้
 • การรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • การรักษาโรคผิวหนัง
 • การให้คำปรึกษาด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

  วันและเวลาทำการ

  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00 น. – 20.00 น.
  วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 น. – 20.00 น.

  สถานที่
  ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

  ติดต่อสอบถาม

  แพ็กเกจอื่นๆ