ตรวจความหนาแน่นกระดูก

ปัจจุบันสังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญ การตรวจเช็คความหนาแน่นของมวลกระดูกในผู้สูงอายุเป็นอีกวิธีที่จะทราบความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกหัก เพื่อสามารถป้องกันได้อย่างถูกวิธี โดยโรงพยาบาลวิชัยยุทธได้นำเทคโนโลยีการตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Mineral Density หรือ BMD) ด้วยเครื่อง DXA Scan มาใช้ตรวจ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งบริเวณแกนกลางของร่างกาย เช่น บริเวณกระดูกสันหลัง สะโพก และบริเวณกระดูกแขนถึงข้อมือ

เครื่องความหนาแน่นกระดูก(DXA SCAN)

เป็นการตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (BONE MINERAL DENSITY) โดยใช้รังสีเอกซ์พลังต่ำ 2 พลังในการตรวจ ผู้รับการตรวจจะได้รับปริมาณรังสีต่ำ เป็นวิธีการตรวจที่มีความแม่นยำ และถือเป็นวิธีมาตรฐานในการวินิจฉัยภาวะกระดูกพรุน โดยองค์กรอนามัยโลก

กลุ่มที่ควรได้รับการตรวจความหนาแน่นกระดูกอย่างสม่ำเสมอ

  • ผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี และผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป
  • ผู้หญิงที่หมดประจำเดือนก่อนอายุ 45 ปี
  • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคกระดูกพรุน หรือมีความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกหัก เช่น มีน้ำหนักตัวน้อย มีดัชนีมวลกายน้อยกว่า 19
  • ผู้ที่เป็นโรคต่อมไทรอยด์ และโรคต่อพาราไทรอยด์
  • ผู้ที่ได้รับยาบางชนิด เช่น ยาสเตียรอยด์ ยารักษาไทรอยด์ ยารักษามะเร็ง ยารักษาโรคลมชัก เป็นต้น

วิธีการเตรียมตัวก่อนตรวจ

  • หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งแพทย์และนักรังสีเทคนิค เนื่องจากไม่สามารถตรวจในหญิงตั้งครรภ์ได้
  • หากได้รับการกลืนแร่ หรือได้รับสารทึบแสง เพื่อทำ CT หรือตรวจทางเดินอาหารมาก่อน กรุณาแจ้งแพทย์หรือนักรังสีเทคนิค เนื่องจากอาจจะต้องงดเว้นการตรวจออกไป เพื่อให้ได้ภาพที่สามารถใช้ในการวินิจฉัยได้

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-อาทิตย์
เวลา 07.30 – 19.00 น.


สถานที่
ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

ติดต่อสอบถาม

แพ็กเกจอื่นๆ