ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ให้บริการวินิจฉัยและตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติในช่องท้องและตับ โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ได้แก่

 • แพทย์ทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
 • ศัลยแพทย์ทางด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

 • กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ
 • กระเพาะอาหารอักเสบ
 • การเปลี่ยนแปลงของเซลล์เยื่อบุผิวหลอดอาหาร
 • การมีลมหรือแก๊สในกระเพาะอาหาร
 • ไขมันพอกตับ
 • ตับแข็ง
 • ติ่งเนื้องอกในลำไส้ใหญ่
 • ท้องผูก
 • นิ่วในถุงน้ำดี
 • แผลปริที่ขอบทวารหนัก
 • ภาวะกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานทำงานผิดปกติ
 • ภาวะปวดท้องเรื้อรัง
 • มะเร็งกระเพาะอาหาร
 • มะเร็งตับ
 • มะเร็งตับอ่อน
 • มะเร็งทวารหนัก
 • มะเร็งท่อน้ำดี
 • มะเร็งลำไส้เล็ก
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่
 • มะเร็งหลอดอาหาร
 • โรคกรดไหลย้อน
 • โรคกระเปาะที่ลำไส้ใหญ่
 • โรคกระเพาะอาหารและแบคทีเรีย H. PYLORI
 • โรคความผิดปกติของการทำงานของระบบทางเดินอาหาร
 • โรคตับ
 • โรคตับอ่อนอักเสบ
 • โรคแผลในกระเพาะอาหาร
 • โรคลำไส้แปรปรวน
 • โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง INFLAMMATORY BOWEL DISEASE (IBD)
 • โรคไวรัสตับอักเสบดี
 • โรคไวรัสตับอักเสบอี
 • โรคไวรัสตับอักเสบเอ
 • โรคอะคาเลเซีย
 • ลำไส้เล็กส่วนต้นอักเสบ
 • ลำไส้ใหญ่อักเสบ
 • ไส้ตรงปลิ้น
 • ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน
 • อาหารไม่ย่อย ท้องอืด
 • อุจจาระร่วงเฉียบพลัน
 • การตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก Esophagogastroduodenoscopy
 • การตรวจลำไส้ใหญ่ Colonoscopy
 • การตัดติ่งเนื้อกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค Polypectomy
 • การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารด้วยคลื่นความถี่สูง EUS Endoscopic Ultrasound Scope หรือ Endosonography
 • การตัดชิ้นเนื้อตับอ่อนเพื่อการวินิจฉัย
 • การส่องกล้องท่อน้ำดีและตับอ่อน ERCP
 • การตัดหูรูดท่อน้ำดีและตับอ่อน และการดึงนิ่ว Sphincterotomy and stone extraction
 • การใส่ท่อระบายท่อน้ำดีและท่อตับอ่อน Biliary and Pancreatic stent
 • หัตถการการฉีดและรัดโรคหลอดเลือดดำขอดของหลอดอาหาร Esophageal Variceal Sclerotherapy and Ligation
 • การขยายหลอดอาหารในภาวะหลอดอาหารตีบ Esophageal Dilatation
 • การห้ามเลือดทางกล้องส่องทางเดินอาหาร Endoscopic Haemostasisfor non variceal haemorrhage
 • การตรวจความผิดปกติของการทำงานเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทของระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal motility test
 • การตรวจการเคลื่อนไหวของหลอดอาหาร Esophageal manometry
 • การตรวจวัดกรดในหลอดอาหาร 24 ชั่วโมง 24 Hr.Esophageal pH mornitoring
 • การตรวจวัดกรดในหลอดอาหารชนิดไร้สาย Bravo capsule PM mornitoring
 • การตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก Anorectal Manometry
 • การใส่สายให้อาหารทางกระเพาะอาหารผ่านผิวหนังหน้าท้อง PEG
 • การฝึกการขับถ่าย Bio Feed Back For Constipation
 • กล้องแคปซูลขนาดจิ๋วใช้กลืนเพื่อตรวจพยาธิสภาพลำไส้เล็ก Capsule endoscopy
 • การตัดชิ้นเนื้อที่ตับเพื่อการวินิจฉัย Liver biopsy
 • การตรวจหาภาวะผังผืดในเนื้อตับและตรวจปริมาณไขมันสะสมในตับ Fibro Scan
 • การตรวจหาแบคทีเรีย (H.Pylori) ในกระเพาะอาหารด้วยวิธีทดสอบลมหายใจ UBT (Urea Breath Test)

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 07.00 – 15.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 12.00 น.


สถานที่
ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

ติดต่อสอบถาม

แพ็กเกจอื่นๆ