ศูนย์โรคระบบประสาท

ศูนย์โรคระบบประสาทให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและสมอง ด้วยการตรวจรักษาด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบประสาท ได้แก่

 • แพทย์ทางด้านโรคระบบประสาท
 • ศัลยแพทย์ด้านระบบประสาท

ให้บริการตรวจและรักษาด้วยการตรวจพิเศษทางระบบประสาท ได้แก่

 • การตรวจสมองด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan Brain
 • การตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI Brain
 • การตรวจเส้นเลือดสมอง MRA, MRV Brain
 • การตรวจกระดูกสันหลังด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI Spine
 • การตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
 • การตรวจเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า Nerve Conduction Study
 • การตรวจกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า Electromyography
 • การตรวจหลอดเลือดแดงที่คอด้วยอัลตราซาวด์ Carotid Vertebral Doppler ultrasound
 • การตรวจหลอดเลือดในสมองด้วยอัลตราซาวด์ Transcranial Doppler ultrasound
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง Electroencephalography เป็นการตรวจหาความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าในสมองที่ส่งผ่านจากเซลล์สมองของผู้ป่วยโดยใช้ Electrode รับสัญญาณบริเวณหนังศีรษะและแสดงผลออกมาเป็นกราฟ โดยแพทย์ทางระบบประสาทเป็นผู้แปลผล แพทย์จะใช้ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองประกอบกับอาการผิดปกติของผู้ป่วยเพื่อแปลผลความผิดปกติทางสมอง ประเมินภาวะสมองตาย วินิจฉัยโรคลมชัก จำแนกชนิดของอาการชักและช่วยในการประเมินผลการรักษา รวมถึงเพื่อการพิจารณาการหยุดยากันชัก
 • การบาดเจ็บบริเวณศีรษะ
 • การสำลัก
 • เนื้องอกในสมอง
 • ปลายเส้นประสาทอักเสบ
 • ปวดศีรษะจากกล้ามเนื้อตึงตัว
 • ปวดศีรษะไมเกรน
 • ภาวะการนอนผิดปกติ
 • ภาวะการอักเสบของเนื้อสมอง
 • ภาวะน้ำคั่งในสมอง
 • ภาวะเลือดออกในสมอง
 • ภาวะสมองขาดเลือด
 • ภาวะหลอดเลือดสมองอุดตัน
 • มะเร็งสมอง
 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • โรคกล้ามเนื้ออักเสบ
 • โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ และพาร์กินสัน
 • โรคของการเคลื่อนไหวผิดปกติกลุ่มอาการบิดหรือกระตุก
 • โรคน้ำเกินในโพรงสมอง
 • โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
 • โรคปลอกประสาทอักเสบ
 • โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า
 • โรคพาร์กินสัน
 • โรควูบ หมดสติ
 • โรคเวียนศีรษะ
 • โรคสมองเสื่อม
 • โรคเส้นประสาท ชามือ ชาเท้า
 • โรคหลอดเลือดสมองตีบ แตก หรือตัน
 • ลมชัก
 • ลมหลับ
 • สมองเสื่อม
 • เส้นประสาทถูกกดทับบริเวณข้อมือ
 • เส้นประสาทถูกกดทับบริเวณหลัง
 • อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • โรคอัลไซเมอร์
 • การขยายหลอดเลือดแดงคาโรติด ด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด
 • การเจาะน้ำไขสันหลังและการเจาะหลัง
 • การฉีดโบทูลินัมท็อกซินรักษาโรคทางระบบประสาท
 • การฉีดสีเข้าหลอดเลือดสมอง
 • การตรวจคลื่นกล้ามเนื้อ เส้นประสาทด้วยกระแสไฟฟ้า
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
 • การตรวจน้ำไขสันหลัง Lumbar Puncture
 • การตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า Electromyography and Nerve Conduction Studies
 • การถ่างขยายหลอดเลือดแดงคาโรติด
 • การผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก Deep Brain Stimulation
 • การผ่าตัดก้อนเนื้อที่สมอง
 • การผ่าตัดต่อมใต้สมองผ่านโพรงจมูก
 • การผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะ
 • การผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะเพื่อลดความดัน
 • การผ่าตัดเลือดคั่งในสมอง
 • การผ่าตัดสมองด้วยวิธีจุลศัลยกรรม Microneurosurgery
 • การผ่าตัดใส่สายระบายน้ำในโพรงสมองสู่ช่องท้อง
 • การผ่าตัดหมอนรองกระดูกที่คอ
 • การฝังเข็ม Acupuncture
 • การรักษากลุ่มอาการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ
 • การรักษาด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือดสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง
 • การรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธี Mechanical Thrombectomy
 • การตรวจสมองด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan Brain
 • การตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI Brain
 • การตรวจเส้นเลือดสมอง MRA, MRV Brain
 • การตรวจกระดูกสันหลังด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI Spine
 • การตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
 • การตรวจเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า Nerve Conduction Study
 • การตรวจกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า Electromyography
 • การตรวจหลอดเลือดแดงที่คอด้วยอัลตราซาวด์ Carotid Vertebral Doppler Ultrasound
 • การตรวจหลอดเลือดในสมองด้วยอัลตราซาวด์ Transcranial Doppler Ultrasound
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง Electroencephalography

  วันและเวลาทำการ

  เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 – 17.00 น.

  สถานที่
  ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
  ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

  ติดต่อสอบถาม

  แพ็กเกจอื่นๆ