ร่วมบริจาคมูลนิธิวิชัยยุทธ

โปรดทราบ ใบอนุโมทนาบัตรจากมูลนิธิวิชัยยุทธยังไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

  • 1

    ข้อมูลการบริจาค

  • 2
    แนบหลักฐานการบริจาค
  • 3
    ยืนยันผลการส่งข้อมูลบริจาค

ชื่อผู้ติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ