รถพยาบาล

พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้การดูแล ปฐมพยาบาล และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศัลยแพทย์ และทีมพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมและสอบผ่านหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง ซึ่งรับรองโดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางที่ได้รับฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมอุปกรณ์ภายในรถพยาบาลที่ครบครันและทันสมัย

บริการรถพยาบาล Referal and Transfer

 1. บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
 2. บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตรวจตามแพทย์นัดฟอกไต หรือกายภาพบำบัด
 3. บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรักษาตัวต่อตามสิทธิ์การรักษา
 4. บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับบ้านพักทั่วประเทศ
 5. บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อทำธุรกรรม ณ สถานที่ต่างๆ เช่น ธนาคาร สถานที่ราชการ รวมถึงธุรส่วนตัว เช่น ไปงานต่างๆ หรือท่องเที่ยว เป็นต้น

บริการจุดปฐมพยาบาล FIRST AID

 1. งานแข่งขันกีฬา เช่น งานวิ่ง การแข่งขันฟุตบอล เป็นต้น
 2. งานอีเว้นท์ คอนเสิร์ต นิทรรศการ แสดงสินค้า สัมมนา งานเลี้ยง
 3. งานกองถ่ายภาพยนตร์ ถ่ายละคร โฆษณา เข้าร่วมฉากแสดง ดูแลทีมงานระหว่างถ่ายทำ
 4. งานดูแลความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง ขบวนคาราวานรถยนต์ จักรยานยนต์ คณะทัวร์ต่างๆ
 5. บริการเช่าเหมาจอดประจำโรงงาน หรือสถานประกอบการขนาดใหญ่
 6. บริการตรวจสุขภาพ จุดคัดกรอง โดยเจ้าหน้าที่วิชาชีพ พร้อมเครื่องมือที่ได้รับมาตรฐาน
 7. บริการเปลี่ยนสายอาหาร สายปัสสาวะ โดยพยาบาลวิชาชีพ

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถาม

โทร 0 2265 7777
E-mail : imc@vichaiyut.com
Line Official Account : xxxxxx

แพ็กเกจอื่นๆ